top of page

μυστικότητα

μυστικότητα

Στη συνέχεια, θα σας ενημερώσουμε για το είδος, το εύρος και το σκοπό της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία μας σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων (ιδίως σύμφωνα με το BDSG nF και τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων». DS-GVO'). Αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων ισχύει επίσης για τους ιστότοπους και τα προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όσον αφορά τον ορισμό όρων όπως "προσωπικά δεδομένα" ή "επεξεργασία", αναφερόμαστε στο άρθρο 4 του ΓΚΠΔ.

 

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου
Το υπεύθυνο πρόσωπο μας (εφεξής «υπεύθυνο πρόσωπο») κατά την έννοια του άρθρου 4 αρ. 7 GDPR είναι:

Eurocos QM & Service GmbH, 

Lenenweg 16, 47918 Tönisvorst

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  info@victor-walter.com

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Eurocos QM & Service GmbH, 

Lenenweg 16, 47918 Tönisvorst

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  info@victor-walter.comΕίδη δεδομένων, σκοποί επεξεργασίας και κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων

Στη συνέχεια θα σας ενημερώσουμε για το είδος, το εύρος και το σκοπό της συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης προσωπικών δεδομένων.

1. Τύποι δεδομένων που επεξεργαζόμαστε
Δεδομένα χρήσης (χρόνοι πρόσβασης, ιστότοποι που επισκέφθηκαν κ.λπ.), δεδομένα αποθέματος (όνομα, διεύθυνση, κ.λπ.), δεδομένα επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου, email, φαξ κ.λπ.), δεδομένα πληρωμής (τραπεζικά δεδομένα, δεδομένα λογαριασμού, ιστορικό πληρωμών, κ.λπ.), δεδομένα σύμβασης (αντικείμενο της σύμβασης, όρος κ.λπ.), δεδομένα περιεχομένου (εισαγωγή κειμένου, βίντεο, φωτογραφίες κ.λπ.), δεδομένα επικοινωνίας (διεύθυνση IP κ.λπ.),

2. Σκοποί επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 γ) GDPR
Επεξεργασία συμβάσεων, βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας από τεχνική και οικονομική άποψη, διεκπεραίωση ερωτήσεων επικοινωνίας,

3. Κατηγορίες υποκειμένων δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 ε) GDPR
Επισκέπτες / χρήστες του ιστότοπου, πελάτες,
 

Τα υποκείμενα των δεδομένων αναφέρονται συλλογικά ως «χρήστες».


Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Στη συνέχεια θα σας ενημερώσουμε για τη νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων:

 1. Εάν έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η νομική βάση είναι το άρθρο 6 Παρ. 1 Σ. 1 εδάφιο α) ΓΚΠΔ.

 2. Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων που εκτελούνται κατόπιν αιτήματός σας, η νομική βάση είναι το άρθρο 6 Παρ. 1 Σ. 1 στοιχ. β) ΓΚΠΔ.

 3. Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης στην οποία υπόκεινται (π.χ. νόμιμες απαιτήσεις διατήρησης), η νομική βάση είναι το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 Πρόταση 1 Γράμμα γ) ΓΚΠΔ.

 4. Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, η νομική βάση είναι το άρθρο 6 Παρ. 1 Σ. 1 στοιχείο δ) ΓΚΠΔ.

 5. Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση των συμφερόντων μας ή των έννομων συμφερόντων τρίτου μέρους και τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας δεν υπερισχύουν των συμφερόντων σας από αυτή την άποψη, το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο στ) GDPR είναι η νομική βάση.


Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους και εκτελούντες την επεξεργασία

Ως θέμα αρχής, δεν θα διαβιβάσουμε δεδομένα σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, η μεταφορά πραγματοποιείται βάσει των προαναφερθεισών νομικών βάσεων, π.χ. κατά τη μεταφορά δεδομένων σε παρόχους ηλεκτρονικών πληρωμών για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή λόγω δικαστικής απόφασης ή λόγω νομικής υποχρέωσης παράδοσης των δεδομένων για σκοπός της ποινικής δίωξης, η αποτροπή του κινδύνου ή η επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Χρησιμοποιούμε επίσης συμβάσεις επεξεργασίας (εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, π.χ. για τη φιλοξενία ιστοσελίδων και βάσεων δεδομένων μας) για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Εάν τα δεδομένα διαβιβάζονται στους εκτελούντες την επεξεργασία ως μέρος μιας συμφωνίας για την επεξεργασία παραγγελιών, αυτό πραγματοποιείται πάντα σύμφωνα με το άρθρο 28 GDPR. Επιλέγουμε προσεκτικά τους επεξεργαστές μας, τους ελέγχουμε τακτικά και μας έχουμε δώσει το δικαίωμα να εκδίδουμε οδηγίες σχετικά με τα δεδομένα. Επιπλέον, οι εκτελούντες την επεξεργασία πρέπει να έχουν λάβει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το BDSG nF και το DS-GVO


Μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες

Η υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) δημιούργησε μια ενιαία βάση για την προστασία των δεδομένων στην Ευρώπη. Επομένως, τα δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία κυρίως από εταιρείες για τις οποίες ισχύει ο GDPR. Εάν η επεξεργασία από υπηρεσίες τρίτων πραγματοποιείται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τότε αυτές πρέπει να πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις του άρθρου 44 επ. GDPR. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει ειδικών εγγυήσεων, όπως η θέσπιση επιπέδου προστασίας δεδομένων που αναγνωρίζεται επίσημα από την Επιτροπή της ΕΕ ή η συμμόρφωση με επίσημα αναγνωρισμένες ειδικές συμβατικές υποχρεώσεις, τις λεγόμενες «τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες». Στην περίπτωση των αμερικανικών εταιρειών, η υποβολή στη λεγόμενη «Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής», η συμφωνία προστασίας δεδομένων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, πληροί αυτές τις απαιτήσεις.


Διαγραφή δεδομένων και διάρκεια αποθήκευσης

Εκτός εάν αναφέρεται ρητά στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν ή θα αποκλειστούν μόλις ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία ή ο σκοπός αποθήκευσης δεν ισχύει πλέον ή τα δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον για τον σκοπό αυτό, εκτός εάν πρόκειται για περαιτέρω αποθήκευση απαιτείται για σκοπούς αποδεικτικών στοιχείων ή υπάρχουν νόμιμες απαιτήσεις διατήρησης. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, υποχρεώσεις διατήρησης του εμπορικού δικαίου για επαγγελματικές επιστολές σύμφωνα με την ενότητα 257 (1) HGB (6 έτη) και υποχρεώσεις παρακράτησης φόρου σύμφωνα με την ενότητα 147 (1) AO των εγγράφων (10 έτη). Όταν λήξει η προβλεπόμενη περίοδος διατήρησης, τα δεδομένα σας θα αποκλειστούν ή θα διαγραφούν, εκτός εάν η αποθήκευση εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκπλήρωση μιας σύμβασης.


Ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων

Δεν χρησιμοποιούμε αυτόματη λήψη αποφάσεων ή δημιουργία προφίλ.


Παροχή της ιστοσελίδας μας και δημιουργία αρχείων καταγραφής

 1. Εάν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς (δηλαδή χωρίς εγγραφή και καμία άλλη μετάδοση πληροφοριών), συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που μεταδίδει το πρόγραμμα περιήγησής σας στον διακομιστή μας. Εάν θέλετε να δείτε τον ιστότοπό μας, συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα:
  • Διεύθυνση IP;
  • πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου του χρήστη.
  • την ημερομηνία και την ώρα της αίτησης.
  • τύπος προγράμματος περιήγησης.
  • γλώσσα και έκδοση προγράμματος περιήγησης.
  • περιεχόμενο της κλήσης.
  • ζώνη ώρας;
  • Κατάσταση πρόσβασης / κωδικός κατάστασης HTTP.
  • ποσότητα δεδομένων.
  • Ιστότοποι από τους οποίους προήλθε το αίτημα.
  • Λειτουργικό σύστημα.
  Δεν πραγματοποιείται αποθήκευση αυτών των δεδομένων μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα.

   

 2. Αυτά τα δεδομένα εξυπηρετούν το σκοπό της φιλικής προς τον χρήστη, λειτουργικής και ασφαλούς παράδοσης του ιστότοπού μας σε εσάς με λειτουργίες και περιεχόμενο καθώς και τη βελτιστοποίηση και τη στατιστική αξιολόγησή τους.
   

 3. Η νομική βάση για αυτό είναι το έννομο συμφέρον μας για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 6, Παράγραφος 1, Πρόταση 1, Επιστολή στ) του GDPR.
   

 4. Για λόγους ασφαλείας, αποθηκεύουμε αυτά τα δεδομένα σε αρχεία καταγραφής διακομιστή για μια περίοδο αποθήκευσης ημερών. Μετά από αυτό το διάστημα, αυτά διαγράφονται αυτόματα, εκτός εάν χρειαστεί να τα διατηρήσουμε για λόγους αποδεικτικών στοιχείων σε περίπτωση επιθέσεων στην υποδομή διακομιστή ή άλλων νομικών παραβιάσεων.


Μπισκότα

 1. Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετεί και αποθηκεύει το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο στον υπολογιστή σας. Όταν επισκέπτεστε ξανά τον ιστότοπό μας, αυτά τα cookies παρέχουν πληροφορίες για να σας αναγνωρίζουν αυτόματα. Τα cookies περιλαμβάνουν επίσης τα λεγόμενα «user IDs», όπου οι πληροφορίες χρήστη αποθηκεύονται χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα προφίλ. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, θα σας ενημερώσουμε για τη χρήση των cookies για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και πώς μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτά ή να αποτρέψετε την αποθήκευσή τους ("opt-out") μέσω αναφοράς στη δήλωση προστασίας δεδομένων μας.

  Γίνεται διάκριση μεταξύ των ακόλουθων τύπων cookies:

  Απαραίτητα, απαραίτητα cookies:  Τα βασικά cookies είναι cookies που είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου προκειμένου να αποθηκευτούν ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου, όπως οι συνδέσεις, το καλάθι αγορών ή η εισαγωγή χρήστη, π.χ. όσον αφορά τη γλώσσα του ιστότοπου.

  Cookies περιόδου λειτουργίας:  Τα cookie περιόδου λειτουργίας απαιτούνται για την αναγνώριση πολλαπλών χρήσεων μιας προσφοράς από τον ίδιο χρήστη (π.χ. εάν έχετε συνδεθεί για να προσδιορίσετε την κατάσταση σύνδεσής σας). Όταν επισκέπτεστε ξανά τον ιστότοπό μας, αυτά τα cookies παρέχουν πληροφορίες για να σας αναγνωρίζουν αυτόματα. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση των προσφορών μας και για την ευκολότερη πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης ή αποσυνδεθείτε, τα cookie περιόδου λειτουργίας διαγράφονται.

  Μόνιμα cookies:  Αυτά τα cookies παραμένουν αποθηκευμένα ακόμα και μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των στοιχείων σύνδεσης, για τη μέτρηση του εύρους και για σκοπούς μάρκετινγκ. Αυτά διαγράφονται αυτόματα μετά από μια καθορισμένη περίοδο, η οποία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το cookie. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή στις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος περιήγησής σας.

  Cookies από τρίτους παρόχους (cookies τρίτων, ειδικά από διαφημιστές):  Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας σύμφωνα με τις επιθυμίες σας και π.χ. Β. Απορρίψτε την αποδοχή των cookies τρίτων ή όλων των cookies. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο ότι τότε ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου. Διαβάστε περισσότερα για αυτά τα cookies στις αντίστοιχες δηλώσεις προστασίας δεδομένων για τους τρίτους παρόχους.
   

 2. Κατηγορίες δεδομένων:  Δεδομένα χρήστη, cookie, αναγνωριστικό χρήστη (ιδίως οι σελίδες που επισκέφθηκαν, πληροφορίες συσκευής, χρόνοι πρόσβασης και διευθύνσεις IP).
   

 3. Σκοποί επεξεργασίας:  Οι πληροφορίες που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπού μας από τεχνική και οικονομική άποψη και για να σας επιτρέψουν να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας πιο εύκολα και με ασφάλεια.
   

 4. Νομική βάση:  Εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τη βοήθεια cookies βάσει της συγκατάθεσής σας ("opt-in"), τότε το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 Ρήτρα 1 εδάφιο α) GDPR είναι η νομική βάση. Διαφορετικά, έχουμε έννομο συμφέρον για την αποτελεσματική λειτουργία, βελτίωση και οικονομική λειτουργία του ιστότοπου, έτσι ώστε η νομική βάση στην περίπτωση αυτή να είναι το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 Πρόταση 1 Γράμμα στ) ΓΚΠΔ. Η νομική βάση είναι επίσης το Άρθρο 6, Παράγραφος 1, Πρόταση 1, Γράμμα β) ΓΚΠΔ, εάν τα cookies χρησιμοποιούνται για την έναρξη συμβάσεων, για παράδειγμα κατά την υποβολή μιας παραγγελίας.
   

 5. Περίοδος αποθήκευσης / διαγραφή:  Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν απαιτούνται πλέον για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Στην περίπτωση συλλογής δεδομένων για την παροχή της ιστοσελίδας, αυτό συμβαίνει όταν η αντίστοιχη συνεδρία έχει λήξει.

  Διαφορετικά, τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και μεταδίδονται στον ιστότοπό μας από εκεί. Ως χρήστης, έχετε επομένως τον πλήρη έλεγχο της χρήσης των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη μετάδοση των cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο. Τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει αυτόματα. Εάν τα cookies είναι απενεργοποιημένα για τον ιστότοπό μας, είναι πιθανό να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι λειτουργίες του ιστότοπου στο μέγιστο βαθμό.


  Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή των cookies από το πρόγραμμα περιήγησης εδώ:

  Χρώμιο:  https://support.google.com/chrome/answer/95647

  Σαφάρι:
    https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac

  Firefox:
    https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen

  Internet Explorer:
    https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  Microsoft Edge:
    https://support.microsoft.com/de-at/help/4027947/windows-delete-cookies
   

 6. Ένσταση και "opt-out":  Μπορείτε γενικά να αποτρέψετε την αποθήκευση cookie στον σκληρό σας δίσκο, ανεξάρτητα από τη συγκατάθεσή σας ή τη νόμιμη άδειά σας, επιλέγοντας «μη αποδοχή cookies» στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, αυτό μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα των προσφορών μας. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τα cookie τρίτων για διαφημιστικούς σκοπούς μέσω αυτού του αμερικανικού ιστότοπου (https://optout.aboutads.info) ή αυτού του ευρωπαϊκού ιστότοπου (http://www.youronlinechoices.com/de / Preference Management /).
   


Επεξεργασία συμβάσεων

 1. Επεξεργαζόμαστε δεδομένα αποθέματος (π.χ. εταιρεία, τίτλος / ακαδημαϊκό πτυχίο, ονόματα και διευθύνσεις καθώς και στοιχεία επικοινωνίας χρηστών, email), δεδομένα συμβάσεων (π.χ. χρησιμοποιημένες υπηρεσίες, ονόματα υπευθύνων επικοινωνίας) και δεδομένα πληρωμών (π.χ. τραπεζικά στοιχεία, ιστορικό πληρωμών) με σκοπό την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων (Γνώση του ποιος είναι συμβατικός εταίρος, αιτιολόγηση, δομή περιεχομένου και επεξεργασία της σύμβασης, έλεγχος για την αληθοφάνεια των δεδομένων) και των υπηρεσιών (π.χ. επικοινωνία με την εξυπηρέτηση πελατών) σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παρ. 1 S. 1 lit β) GDPR. Οι συμμετοχές που επισημαίνονται ως υποχρεωτικές σε ηλεκτρονικές φόρμες απαιτούνται για τη σύναψη της σύμβασης.
   

 2. Αυτά τα δεδομένα γενικά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός εάν είναι απαραίτητο για τη διεκδίκηση των αξιώσεων μας (π.χ. μεταφορά σε δικηγόρο για συλλογή) ή για την εκπλήρωση της σύμβασης (π.χ. μεταφορά δεδομένων σε παρόχους πληρωμών) ή υπάρχει νομική υποχρέωση να άρα σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. γ) GDPR.
   

 3. Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε τα δεδομένα που παρέχετε για να σας ενημερώσουμε για άλλα ενδιαφέροντα προϊόντα από το χαρτοφυλάκιό μας ή για να σας στείλουμε email με τεχνικές πληροφορίες.
   

 4. Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν απαιτούνται πλέον για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Αυτό ισχύει για τα δεδομένα απογραφής και σύμβασης όταν τα δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον για την εκτέλεση της σύμβασης και δεν μπορούν να προβληθούν άλλες αξιώσεις από τη σύμβαση επειδή έχουν παραγραφεί (εγγύηση: δύο χρόνια / τυπικός περιορισμός: τρία χρόνια ). Λόγω των απαιτήσεων της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, είμαστε υποχρεωμένοι να αποθηκεύσουμε τη διεύθυνση, τις πληρωμές και τις παραγγελίες σας για περίοδο δέκα ετών. Ωστόσο, εάν η σύμβαση λυθεί μετά από τρία χρόνια, θα περιορίσουμε την επεξεργασία, δηλαδή τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις. Οι πληροφορίες στον λογαριασμό χρήστη παραμένουν μέχρι να διαγραφούν.
   


Επικοινωνία μέσω φόρμας επικοινωνίας / email / φαξ / ταχυδρομείο

 1. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, με φαξ, ταχυδρομείο ή email, τα στοιχεία σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία για τον σκοπό της διεκπεραίωσης του αιτήματος επικοινωνίας.
   

 2. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το άρθρο 6 Παρ. 1 Σ. 1 στοιχ. α) ΓΚΠΔ. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων που διαβιβάζονται κατά τη διάρκεια αιτήματος επικοινωνίας ή email, επιστολής ή φαξ είναι το άρθρο 6 Παρ. 1 Σ. 1 στοιχείο στ) GDPR. Ο υπεύθυνος έχει έννομο συμφέρον στην επεξεργασία και αποθήκευση των δεδομένων, προκειμένου να είναι σε θέση να απαντά σε ερωτήσεις χρηστών, να διατηρεί αποδεικτικά στοιχεία για λόγους ευθύνης και, εάν είναι απαραίτητο, να μπορεί να συμμορφώνεται με τις νόμιμες απαιτήσεις διατήρησης των επαγγελματικών επιστολών . Εάν ο στόχος της επαφής είναι η σύναψη σύμβασης, η πρόσθετη νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 Παρ. 1 Σ. 1 στοιχ. β) GDPR.
   

 3. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα στοιχεία σας και τα αιτήματα επικοινωνίας στο σύστημα διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες μας ("σύστημα CRM") ή σε ένα συγκρίσιμο σύστημα.
   

 4. Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν απαιτούνται πλέον για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Για τα προσωπικά δεδομένα από τη μάσκα εισαγωγής της φόρμας επικοινωνίας και αυτά που στάλθηκαν με e-mail, αυτό ισχύει όταν η αντίστοιχη συνομιλία μαζί σας έχει τελειώσει. Η συζήτηση ολοκληρώνεται όταν από τις συνθήκες συνάγεται ότι το επίμαχο θέμα έχει οριστικά διαλευκανθεί. Αποθηκεύουμε ερωτήματα από χρήστες που έχουν λογαριασμό ή συμβόλαιο μαζί μας για έως και δύο χρόνια μετά τη λήξη της σύμβασης. Στην περίπτωση των νόμιμων υποχρεώσεων αρχειοθέτησης, η διαγραφή πραγματοποιείται μετά τη λήξη τους: Λήξη εμπορικού δικαίου (6 έτη) και φορολογικής νομοθεσίας (10 έτη) υποχρέωση διατήρησης.
   

 5. Έχετε την επιλογή ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παρ. 1 Σ. 1 στοιχ. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email, μπορείτε να αντιταχθείτε στην αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.
   


Χάρτες Google

 1. Έχουμε ενσωματώσει χάρτες από τους "Χάρτες Google" ( παροχέας: Google Ireland Limited, αριθμός εγγραφής: 368047, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία) στον ιστότοπό μας.
   

 2. Κατηγορία δεδομένων και περιγραφή επεξεργασίας δεδομένων:  Δεδομένα χρήσης (π.χ. IP, τοποθεσία, σελίδα πρόσβασης). Με τους Χάρτες Google, μπορούμε να εμφανίσουμε την τοποθεσία των διευθύνσεων και τις οδηγίες απευθείας στον ιστότοπό μας σε διαδραστικούς χάρτες και να σας επιτρέψουμε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, όπου είναι ενσωματωμένοι οι Χάρτες Google, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές της Google στις ΗΠΑ. Η IP και η τοποθεσία σας μπορούν να μεταδοθούν στην Google. Επιπλέον, η Google λαμβάνει τις πληροφορίες ότι έχετε πρόσβαση στην αντίστοιχη σελίδα. Αυτό γίνεται επίσης χωρίς λογαριασμό χρήστη Google. Εάν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας Google, η Google μπορεί να εκχωρήσει τα παραπάνω δεδομένα στον λογαριασμό σας. Εάν δεν το θέλετε αυτό, πρέπει να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας Google. Η Google δημιουργεί προφίλ χρηστών από τέτοια δεδομένα και χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή βελτιστοποίησης των ιστοτόπων της.
   

 3. Σκοπός επεξεργασίας:  Παροχή εύχρηστης, οικονομικής και βελτιστοποιημένης ιστοσελίδας.
   

 4. Νομική βάση:  Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον τρίτο πάροχο χρησιμοποιώντας τους "Χάρτες Google" ("opt-in"), τότε το Άρθρο 6 (1) πρόταση 1 εδάφιο α) ο ΓΚΠΔ είναι η νομική βάση. Η νομική βάση είναι επίσης το έννομο συμφέρον μας για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, στοιχείο στ) του GDPR.
   

 5. Κατηγορία μετάδοσης δεδομένων / παραλήπτη:  Τρίτοι πάροχοι στις Η.Π.Α. Η Google είναι πιστοποιημένη βάσει της Συμφωνίας Ασπίδας Απορρήτου ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework ). Αυτό διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.
   

 6. Περίοδος αποθήκευσης:  Cookies για έως και 6 μήνες ή μέχρι να τα διαγράψετε. Διαφορετικά, μόλις δεν απαιτούνται πλέον για σκοπούς επεξεργασίας.
   

 7. Επιλογή αντίθεσης και αφαίρεσης:  Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη δημιουργία προφίλ χρηστών από την Google. Επομένως, επικοινωνήστε απευθείας με την Google χρησιμοποιώντας την παρακάτω δήλωση προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να υποβάλετε αντίρρηση εξαίρεσης σχετικά με τα cookie διαφήμισης εδώ στον Λογαριασμό σας Google:
  https://adssettings.google.com/authenticated .

   

 8. Στους όρους χρήσης των Χαρτών Google υπό  https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html  και στην πολιτική απορρήτου της Google για διαφήμιση στο  https://policies.google.com/technologies/ads  θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies της Google και τις τεχνολογίες διαφήμισης τους, τη διάρκεια αποθήκευσης, την ανωνυμοποίηση, τα δεδομένα τοποθεσίας, τη λειτουργικότητα και τα δικαιώματά σας. Γενική δήλωση προστασίας δεδομένων από την Google:  https://policies.google.com/privacy .
   


Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

 1. Ένσταση ή ανάκληση κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας

  Εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 ρήτρα 1 εδάφιο α), άρθρο 7 GDPR, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης μέχρι το σημείο της ανάκλησης.

  Εάν βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην εξισορρόπηση συμφερόντων σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 Πρόταση 1 Γράμμα στ) GDPR, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία. Αυτό ισχύει, ιδίως, εάν η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση μιας σύμβασης μαζί σας, την οποία περιγράφουμε στην ακόλουθη περιγραφή των λειτουργιών. Κατά την άσκηση μιας τέτοιας αντίρρησης, σας ζητάμε να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως κάναμε. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αντίρρησής σας, θα εξετάσουμε την κατάσταση και θα σταματήσουμε ή θα προσαρμόσουμε την επεξεργασία δεδομένων ή θα σας επισημάνουμε τους επιτακτικούς λόγους που αξίζουν προστασίας, βάσει των οποίων θα συνεχίσουμε την επεξεργασία.

  Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς διαφήμισης και ανάλυσης δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα αντίρρησής σας δωρεάν. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για την αντίρρησή σας στη διαφήμιση χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

   

 2. Δικαίωμα στην ενημέρωση
  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιβεβαίωση από εμάς για το εάν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία. Σε αυτήν την περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύονται από εμάς σύμφωνα με το άρθρο 15 GDPR. Αυτό περιλαμβάνει, ειδικότερα, πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, την κατηγορία των προσωπικών δεδομένων, τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί ή πρόκειται να γνωστοποιηθούν τα δεδομένα σας, την προγραμματισμένη περίοδο αποθήκευσης, την προέλευση των δεδομένων σας, εκτός εάν συλλέχθηκαν απευθείας από σένα.
   

 3. Δικαίωμα διόρθωσης
  Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε λανθασμένα δεδομένα ή να συμπληρώσετε σωστά δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 16 GDPR.
   

 4. Δικαίωμα ακύρωσης
  Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα δεδομένα σας που αποθηκεύονται από εμάς σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, εκτός εάν αυτό είναι αντίθετο με τις νόμιμες ή συμβατικές περιόδους διατήρησης ή άλλες νόμιμες υποχρεώσεις ή δικαιώματα περαιτέρω αποθήκευσης.
   

 5. Δικαίωμα περιορισμού
  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν πληρούται μία από τις απαιτήσεις του άρθρου 18 Παρ. 1 εδάφιο α) έως δ) ΓΚΠΔ:
  • Εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν για ένα χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο να ελέγξει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.

  • η επεξεργασία είναι παράνομη και αρνείστε να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα και αντ' αυτού ζητάτε να περιοριστεί η χρήση των προσωπικών δεδομένων.

  • ο υπεύθυνος δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα χρειάζεστε για να διεκδικήσετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις ή

  • εάν έχετε υποβάλει ένσταση για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR και δεν έχει ακόμη καθοριστεί εάν οι νόμιμοι λόγοι του υπεύθυνου υπερισχύουν των λόγων σας.

   

 6. Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων
  Έχετε το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 GDPR, που σημαίνει ότι μπορείτε να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για εσάς σε δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή μπορείτε να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλο υπεύθυνο άτομο .
   

 7. Δικαίωμα Καταγγελίας
  Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε μια εποπτική αρχή. Κατά κανόνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εποπτική αρχή ιδίως στο κράτος μέλος του τόπου διαμονής σας, του τόπου εργασίας σας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης.
   


Ασφάλεια δεδομένων

Προκειμένου να προστατεύσουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται σε εμάς και να διασφαλίσουμε ότι εμείς και οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών μας συμμορφωνόμαστε με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων, έχουμε λάβει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας. Επομένως, μεταξύ άλλων, όλα τα δεδομένα μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του διακομιστή μας κρυπτογραφούνται μέσω μιας ασφαλούς σύνδεσης SSL.Κατάσταση: 10.01.2022

Πηγή:  Δείγμα δήλωσης προστασίας δεδομένων από το www.juraforum.de

 

Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης)

Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία έχει ενσωματώσει το στοιχείο Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης) σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού. Η ανάλυση Ιστού είναι η συλλογή, συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε σελίδες του Διαδικτύου. Μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού συλλέγει, μεταξύ άλλων, δεδομένα στον ιστότοπο από τον οποίο ένα υποκείμενο των δεδομένων ήρθε σε έναν ιστότοπο (το λεγόμενο referrer), σε ποιες υποσελίδες του ιστότοπου έγινε πρόσβαση ή πόσο συχνά και για πόσο χρόνο μια υποσελίδα προβλήθηκε. Μια ανάλυση Ιστού χρησιμοποιείται κυρίως για τη βελτιστοποίηση ενός ιστότοπου και για την ανάλυση κόστους-οφέλους της διαφήμισης στο Διαδίκτυο.

Η εταιρεία λειτουργίας του στοιχείου Google Analytics είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία χρησιμοποιεί την προσθήκη "_gat._anonymizeIp" για ανάλυση ιστού μέσω του Google Analytics. Μέσω αυτής της προσθήκης, η διεύθυνση IP της σύνδεσης στο Διαδίκτυο του ενδιαφερόμενου προσώπου συντομεύεται και ανωνυμοποιείται από την Google, εάν οι σελίδες μας στο Διαδίκτυο έχουν πρόσβαση από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλο υπογράφοντα τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Ο σκοπός του στοιχείου Google Analytics είναι να αναλύσει τη ροή των επισκεπτών στον ιστότοπό μας. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες που αποκτήθηκαν, μεταξύ άλλων, για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπού μας, να συντάξει διαδικτυακές αναφορές για εμάς που δείχνουν τις δραστηριότητες στον ιστότοπό μας και για να παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπού μας.

Το Google Analytics τοποθετεί ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ατόμου. Τι είναι τα cookies έχει ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Με τη ρύθμιση του cookie, η Google έχει τη δυνατότητα να αναλύει τη χρήση του ιστότοπού μας. Κάθε φορά που καλείται μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία λειτουργεί από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο του Google Analytics, το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ατόμου ενεργοποιείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο του Google Analytics Για τη μετάδοση δεδομένων στην Google για σκοπούς ηλεκτρονικής ανάλυσης. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google αποκτά γνώση προσωπικών δεδομένων, όπως η διεύθυνση IP του ενδιαφερόμενου ατόμου, την οποία η Google χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, για τον εντοπισμό της προέλευσης των επισκεπτών και των κλικ και, στη συνέχεια, για να ενεργοποιήσει τη λογιστική προμήθεια.

Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, όπως ο χρόνος πρόσβασης, η τοποθεσία από την οποία έγινε η πρόσβαση και η συχνότητα των επισκέψεων στον ιστότοπό μας από το ενδιαφερόμενο άτομο. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, αυτά τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της σύνδεσης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το ενδιαφερόμενο άτομο, διαβιβάζονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να διαβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτα μέρη.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποτρέψει τη ρύθμιση cookies από τον ιστότοπό μας, όπως φαίνεται ήδη παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται και έτσι να αντιταχθεί μόνιμα στη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο θα εμπόδιζε επίσης την Google να ορίσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ατόμου. Επιπλέον, ένα cookie που έχει ήδη οριστεί από το Google Analytics μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στη συλλογή των δεδομένων που δημιουργούνται από το Google Analytics σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου καθώς και στην επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google και να το αποτρέψει. Για να γίνει αυτό, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πραγματοποιήσει λήψη και εγκατάσταση ενός πρόσθετου προγράμματος περιήγησης στον σύνδεσμο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Αυτό το πρόσθετο προγράμματος περιήγησης ενημερώνει το Google Analytics μέσω JavaScript ότι δεν επιτρέπεται η μετάδοση δεδομένων ή πληροφοριών για επισκέψεις σε ιστότοπους στο Google Analytics. Η εγκατάσταση του πρόσθετου προγράμματος περιήγησης θεωρείται ένσταση από την Google. Εάν το σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ατόμου διαγραφεί, μορφοποιηθεί ή επανεγκατασταθεί σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εγκαταστήσει ξανά το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης για να απενεργοποιήσει το Google Analytics. Εάν το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης απεγκατασταθεί ή απενεργοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο ή άλλο άτομο που αποδίδεται στη σφαίρα επιρροής του, υπάρχει η επιλογή επανεγκατάστασης ή επανενεργοποίησης του πρόσθετου προγράμματος περιήγησης.

 

Περισσότερες πληροφορίες και οι ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ και στη διεύθυνση http://www.google.com/analytics/terms/de. html. Το Google Analytics εξηγείται με περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτόν τον σύνδεσμο https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 

Να απαγορεύεται στο Google Analytics να με παρακολουθεί

bottom of page