top of page

Условия

Това са общите условия. Този шаблон съдържа примерни текстове, не е пълен и не може да бъде публикуван. Правилата и условията служат за защита на собствениците на уебсайтове. В него можете да дефинирате свои собствени договорни условия и да спазвате задължението си за информация. В случай на онлайн магазин, това задължение за информация може да бъде напр. Б. подробности за стоки, цени, както и условията за сключване на договора, прекратяване и разваляне. Условията трябва да съдържат заглавия и да бъдат формулирани по подходящ начин за вашата компания. За да сте сигурни, че вашите условия отговарят на законовите разпоредби, накарайте ги да бъдат проверени от опитен адвокат.

bottom of page