top of page

отпечатък

Eurocos QM & Service GmbH

Лененвег 16

47918 Tönisvorst

Телефон: +49 (0) 178 24 89 621

Електронна поща:  info@victor-walter.com

www. victor-walter.com

 

Изпълнителен директор, упълномощен да представлява:

Eurocos QM & Service GmbH.

 

Данъчен номер:

Идентификационен номер на данък върху продажбите съгласно §27a Закона за данъка върху продажбите: DE315429120

 

Регистрационен номер: HRB 0123

Регистърен съд: Търговски регистър Сейнт Лусия


 

Отказ от отговорност - правна информация

§ 1 Предупреждение относно съдържанието
Безплатното и свободно достъпно съдържание на този уебсайт е създадено с възможно най-голяма грижа. Доставчикът на този уебсайт обаче не гарантира коректността и актуалността на предоставените безплатни и свободно достъпни журналистически съвети и новини. Приносите, маркирани по име, отразяват мнението на съответния автор, а не винаги мнението на доставчика. Просто чрез извикване на безплатното и свободно достъпно съдържание не се установяват договорни отношения между потребителя и доставчика, доколкото доставчикът няма воля да бъде правно обвързан.

§ 2 Външни връзки
Този уебсайт съдържа връзки към уебсайтове на трети страни („външни връзки“). Тези уебсайтове са отговорност на съответните оператори. Когато външните връзки бяха установени за първи път, доставчикът провери съдържанието на трета страна за законови нарушения. По това време не са установени законови нарушения. Доставчикът няма влияние върху настоящия и бъдещ дизайн и съдържание на свързаните страници. Настройката на външни връзки не означава, че доставчикът приема съдържанието зад препратката или връзката като свое собствено. Постоянният контрол на външните връзки не е разумен за доставчика без конкретни доказателства за законови нарушения. Въпреки това, ако разберем за законови нарушения, такива външни връзки ще бъдат незабавно изтрити.

§ 3 Авторско право и допълнителни авторски права
Съдържанието, публикувано на този уебсайт, е предмет на немския закон за авторското право и спомагателното авторско право. Всяко използване, което не е разрешено от немския закон за авторското право и спомагателното авторско право, изисква предварителното писмено съгласие на доставчика или съответния притежател на права. Това се отнася по-специално за дублирането, редактирането, превода, съхранението, обработката или възпроизвеждането на съдържание в бази данни или други електронни медии и системи. Съдържанието и правата на трети страни са маркирани като такива. Неразрешеното дублиране или разпространение на отделно съдържание или цели страници не е разрешено и се наказва от закона. Разрешено е само производството на копия и изтегляния за лична, частна и нетърговска употреба.

Представянето на този уебсайт във външни рамки е разрешено само с писмено разрешение.

§ 4 Специални условия за ползване
Доколкото специалните условия за индивидуално използване на този уебсайт се отклоняват от гореспоменатите параграфи, това е изрично посочено в съответния момент. В този случай за всеки отделен случай важат специалните условия за ползване.

Източник:  Генератор на отпечатъци от JuraForum.de

bottom of page