top of page

Uslovi

Ovo su opšti uslovi. Ovaj šablon sadrži uzorke tekstova, nije potpun i ne može se objaviti. Odredbe i uvjeti služe za zaštitu vlasnika web stranica. Oni mogu postaviti svoje uvjete i odredbe i ispuniti svoje zahtjeve za informacijama. U slučaju online trgovine, ova obaveza informacija može biti npr. B. pojedinosti o robi, cijenama kao i uslovima zaključenja ugovora, raskidu i opozivu. Odredbe i uslovi moraju sadržati naslove i biti formulisani na odgovarajući način za vašu kompaniju. Da biste bili sigurni da su vaši uslovi i odredbe u skladu sa zakonskim propisima, neka ih provjeri iskusan advokat.

bottom of page