top of page

Prywatność

Prywatność

Poniżej poinformujemy Cię o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę zgodnie z wymogami prawnymi prawa o ochronie danych (w szczególności zgodnie z BDSG nF oraz Europejskim Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych). DS-GVO”). Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy również naszych stron internetowych i profili w mediach społecznościowych. W odniesieniu do definicji pojęć takich jak „dane osobowe” lub „przetwarzanie” odnosimy się do Art. 4 RODO.

 

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej
Nasza osoba odpowiedzialna (zwana dalej „osobą odpowiedzialną”) w rozumieniu Art. 4 pkt. 7 RODO to:

Eurocos QM & Service GmbH, 

Lenenweg 16, 47918 Tönisvorst

E-mail:  info@wiktor-walter.com

Inspektor ochrony danych

Eurocos QM & Service GmbH, 

Lenenweg 16, 47918 Tönisvorst

E-mail:  info@wiktor-walter.comRodzaje danych, cele przetwarzania i kategorie osób, których dane dotyczą

Poniżej poinformujemy Cię o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

1. Rodzaje przetwarzanych przez nas danych
Dane użytkowe (czasy dostępu, odwiedzane strony internetowe itp.), dane inwentaryzacyjne (nazwisko, adres itp.), dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail, faks itp.), dane dotyczące płatności (dane bankowe, dane konta, historia płatności, itp.), dane umowy (przedmiot umowy, termin itp.), dane dotyczące treści (wprowadzane teksty, filmy, zdjęcia itp.), dane komunikacyjne (adres IP itp.),

2. Cele przetwarzania zgodnie z Art. 13 ust.1 c) RODO
Przetwarzanie umów, optymalizacja strony pod względem technicznym i ekonomicznym, obsługa zapytań kontaktowych,

3. Kategorie osób, których dane dotyczą, zgodnie z Art. 13 ust.1 e) RODO
Odwiedzający/użytkownicy serwisu, klienci,
 

Osoby, których dane dotyczą, są zbiorczo nazywane „użytkownikami”.


Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Poniżej poinformujemy Cię o podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych:

 1. Jeżeli uzyskaliśmy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną jest Art. 6 ust.1 zd.1 lit.a) RODO.

 2. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do wykonania działań przed zawarciem umowy, które są realizowane na Twoje żądanie, podstawą prawną jest Art. 6 ust.1 zd.1 lit.b) RODO.

 3. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy (np. ustawowe wymogi dotyczące przechowywania), podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO.

 4. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną jest Art. 6 ust.1 zd.1 lit.d) RODO.

 5. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony naszych interesów lub prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, a Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności nie przeważają w tym zakresie, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.


Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim i podmiotom przetwarzającym

Co do zasady nie przekazujemy żadnych danych osobom trzecim bez Twojej zgody. W takim przypadku przekazanie odbywa się na podstawie wyżej wymienionych podstaw prawnych, np. przy przekazywaniu danych dostawcom usług płatniczych online w celu realizacji umowy lub z powodu nakazu sądowego lub prawnego obowiązku przekazania danych do celów ścigania karnego, aby zapobiec niebezpieczeństwu lub egzekwować prawa własności intelektualnej.
Wykorzystujemy również podmioty przetwarzające umowy (zewnętrzni usługodawcy, np. do hostingu naszych stron internetowych i baz danych) w celu przetwarzania Twoich danych. Jeżeli dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym w ramach umowy o realizację zamówienia, odbywa się to zawsze zgodnie z Art. 28 RODO. Starannie dobieramy naszych przetwarzających, regularnie ich sprawdzamy i dajemy nam prawo do wydawania poleceń dotyczących danych. Ponadto podmioty przetwarzające muszą podjąć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz przestrzegać przepisów o ochronie danych zgodnie z BDSG nF i DS-GVO


Przekazywanie danych do państw trzecich

Przyjęcie europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) stworzyło jednolitą podstawę ochrony danych w Europie. Twoje dane będą zatem przetwarzane głównie przez firmy, których dotyczy RODO. Jeżeli przetwarzanie przez usługi zewnętrzne ma miejsce poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym, muszą one spełniać szczególne wymogi Art. 44 i następne RODO. Oznacza to, że przetwarzanie odbywa się na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak ustanowienie poziomu ochrony danych, który jest oficjalnie uznawany przez Komisję UE lub przestrzeganie oficjalnie uznanych specjalnych zobowiązań umownych, tzw. „standardowych klauzul umownych”. W przypadku firm amerykańskich poddanie się tzw. „Privacy Shield”, umowie o ochronie danych między UE a USA, spełnia te wymagania.


Usuwanie danych i czas przechowywania

O ile niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie stanowi wyraźnie inaczej, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cofniesz zgodę na przetwarzanie lub cel przechowywania przestanie obowiązywać lub dane nie są już potrzebne do tego celu, chyba że jest to dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych lub istnieją ustawowe wymogi dotyczące przechowywania. Obejmuje to na przykład obowiązek przechowywania pism handlowych zgodnie z prawem handlowym zgodnie z § 257 (1) HGB (6 lat) oraz obowiązek przechowywania podatków zgodnie z § 147 (1) AO dokumentów (10 lat). Po upływie określonego okresu przechowywania Twoje dane zostaną zablokowane lub usunięte, chyba że przechowywanie jest nadal konieczne do zawarcia lub realizacji umowy.


Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.


Udostępnianie naszej strony internetowej i tworzenie plików dziennika

 1. Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych (tj. bez rejestracji i innego przekazywania informacji), zbieramy tylko dane osobowe, które Twoja przeglądarka przekazuje na nasz serwer. Jeśli chcesz przeglądać naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane:
  • Adres IP;
  • dostawca usług internetowych użytkownika;
  • datę i godzinę wniosku;
  • typ przeglądarki;
  • język i wersja przeglądarki;
  • treść zaproszenia;
  • strefa czasowa;
  • Status dostępu / kod statusu HTTP;
  • ilość danych;
  • Strony internetowe, z których nadeszło żądanie;
  • System operacyjny.
  Przechowywanie tych danych wraz z innymi danymi osobowymi nie ma miejsca.

   

 2. Dane te służą do przyjaznego, funkcjonalnego i bezpiecznego dostarczania Państwu naszej strony internetowej z funkcjami i treściami, a także ich optymalizacji i oceny statystycznej.
   

 3. Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.
   

 4. Ze względów bezpieczeństwa przechowujemy te dane w plikach dziennika serwera przez okres przechowywania dni. Po tym okresie są one automatycznie usuwane, chyba że musimy je zachować w celach dowodowych na wypadek ataków na infrastrukturę serwera lub innych naruszeń prawa.


Ciasteczka

 1. Używamy tak zwanych plików cookie, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa umieszcza i zapisuje na Twoim komputerze. Gdy ponownie odwiedzasz naszą witrynę, te pliki cookie dostarczają informacji, aby automatycznie Cię rozpoznać. Pliki cookie obejmują również tak zwane „identyfikatory użytkownika”, w których informacje o użytkowniku są przechowywane za pomocą pseudonimizowanych profili. Odwiedzając naszą stronę internetową, poinformujemy Cię o wykorzystywaniu plików cookie w wyżej wymienionych celach oraz o tym, w jaki sposób możesz sprzeciwić się ich przechowywaniu lub zapobiec ich przechowywaniu („opt-out”) poprzez odesłanie do naszego oświadczenia o ochronie danych.

  Rozróżnia się następujące rodzaje plików cookie:

  Niezbędne, niezbędne pliki cookie:  Niezbędne pliki cookie to pliki cookie, które są absolutnie niezbędne do działania witryny w celu zapisania niektórych funkcji witryny, takich jak logowanie, koszyk zakupów lub dane wejściowe użytkownika, np. dotyczące języka witryny.

  Sesyjne pliki cookie:  Sesyjne pliki cookie są wymagane do rozpoznania wielokrotnego korzystania z oferty przez tego samego użytkownika (np. jeśli zalogowałeś się, aby określić swój status logowania). Gdy ponownie odwiedzasz naszą witrynę, te pliki cookie dostarczają informacji, aby automatycznie Cię rozpoznać. Uzyskane w ten sposób informacje służą do optymalizacji naszych ofert i ułatwienia dostępu do naszej witryny. Po zamknięciu przeglądarki lub wylogowaniu sesyjne pliki cookie są usuwane.

  Trwałe pliki cookie:  Te pliki cookie pozostają przechowywane nawet po zamknięciu przeglądarki. Służą do przechowywania loginu, pomiaru zasięgu oraz do celów marketingowych. Są one automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. W każdej chwili możesz usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

  Pliki cookie od dostawców zewnętrznych (pliki cookie stron trzecich, w szczególności od reklamodawców):  Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi życzeniami i m.in. B. Odrzuć akceptację plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. W tym miejscu chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Przeczytaj więcej o tych plikach cookie w odpowiednich oświadczeniach o ochronie danych dla dostawców zewnętrznych.
   

 2. Kategorie danych:  Dane użytkownika, plik cookie, identyfikator użytkownika (w szczególności odwiedzane strony, informacje o urządzeniu, czasy dostępu i adresy IP).
   

 3. Cele przetwarzania:  Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane do optymalizacji naszej strony internetowej pod względem technicznym i ekonomicznym oraz do umożliwienia łatwiejszego i bezpieczniejszego dostępu do naszej strony internetowej.
   

 4. Podstawa prawna:  Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe za pomocą plików cookies na podstawie Twojej zgody („opt-in”), podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO. W przeciwnym razie mamy prawnie uzasadniony interes w skutecznej funkcjonalności, usprawnieniu i ekonomicznym działaniu serwisu, tak że podstawą prawną w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Podstawą prawną jest również art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO, jeżeli pliki cookies są wykorzystywane do zawierania umów, np. przy składaniu zamówienia.
   

 5. Okres przechowywania / usunięcie:  Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej ma to miejsce, gdy dana sesja została zakończona.

  W przeciwnym razie pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze i stamtąd przesyłane do naszej witryny. Jako użytkownik masz zatem pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookie w naszej witrynie internetowej możliwe jest, że nie wszystkie funkcje witryny będą mogły być wykorzystywane w pełnym zakresie.


  Informacje na temat usuwania plików cookies przez przeglądarkę znajdziesz tutaj:

  Chrom:  https://support.google.com/chrome/answer/95647

  Safari:
    https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac

  Firefox:
    https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen

  Internet Explorer:
    https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  Microsoft Edge:
    https://support.microsoft.com/de-at/help/4027947/windows-delete-cookies
   

 6. Sprzeciw i „rezygnacja”:  Zasadniczo możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie na dysku twardym, niezależnie od Twojej zgody lub zgody prawnej, wybierając opcję „nie akceptuj plików cookie” w ustawieniach przeglądarki. Może to jednak ograniczyć funkcjonalność naszych ofert. Możesz zrezygnować z plików cookie stron trzecich do celów reklamowych za pośrednictwem tej amerykańskiej strony internetowej (https://optout.aboutads.info) lub tej europejskiej strony internetowej (http://www.youronlinechoices.com/de / Preference Management /).
   


Przetwarzanie umów

 1. Przetwarzamy dane inwentaryzacyjne (np. firma, tytuł/stopień naukowy, nazwiska i adresy oraz dane kontaktowe użytkowników, e-mail), dane kontraktowe (np. wykorzystywane usługi, nazwiska osób kontaktowych) oraz dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, historia płatności) w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych (wiedza o tym, kto jest partnerem umowy; uzasadnienie, struktura treści i przetwarzanie umowy; sprawdzenie wiarygodności danych) oraz usług (np. kontakt z obsługą klienta) zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO. Wpisy oznaczone jako obowiązkowe w formularzach internetowych są wymagane do zawarcia umowy.
   

 2. Dane te co do zasady nie są przekazywane podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do dochodzenia naszych roszczeń (np. przekazanie prawnikowi w celu windykacji) lub do wykonania umowy (np. przekazanie danych podmiotom obsługującym płatności) lub istnieje prawny obowiązek do wykonania a więc zgodnie z Art. 6 ust.1 zd.1 lit.c) RODO.
   

 3. Możemy również przetwarzać podane przez Ciebie dane w celu informowania Cię o innych interesujących produktach z naszego portfolio lub przesyłania Ci wiadomości e-mail z informacjami technicznymi.
   

 4. Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Tak jest w przypadku danych inwentaryzacyjnych i kontraktowych, gdy dane nie są już potrzebne do realizacji umowy i nie można już dochodzić roszczeń z umowy, ponieważ są one przedawnione (rękojmia: dwa lata / standardowe przedawnienie: trzy lata ). Ze względu na wymogi prawa handlowego i podatkowego jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych adresowych, płatniczych i dotyczących zamówienia przez okres dziesięciu lat. Jeśli jednak umowa zostanie rozwiązana po upływie trzech lat, ograniczymy przetwarzanie, tj. Twoje dane będą wykorzystywane wyłącznie do wypełnienia obowiązków prawnych. Informacje na koncie użytkownika pozostają do momentu ich usunięcia.
   


Kontakt przez formularz kontaktowy / e-mail / fax / poczta

 1. Gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, faksu, poczty lub poczty elektronicznej, Twoje dane będą przetwarzane w celu obsługi prośby o kontakt.
   

 2. Jeżeli wyraziłeś zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust.1 zd.1 lit.a) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych, które są przekazywane w ramach prośby o kontakt lub wiadomości e-mail, listu lub faksu jest Art. 6 ust.1 zd.1 lit.f) RODO. Osoba odpowiedzialna ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu i przechowywaniu danych, aby móc odpowiadać na zapytania użytkowników, zachować dowody ze względu na odpowiedzialność i, w razie potrzeby, być w stanie spełnić ustawowe wymogi dotyczące przechowywania pism handlowych . Jeżeli celem kontaktu jest zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust.1 zd.1 lit.b) RODO.
   

 3. Możemy zapisać Twoje dane i prośby o kontakt w naszym systemie zarządzania relacjami z klientami („system CRM”) lub porównywalnym systemie.
   

 4. Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z maski wejściowej formularza kontaktowego oraz tych, które zostały przesłane e-mailem, ma to miejsce w przypadku zakończenia danej rozmowy z Tobą. Rozmowa zostaje zakończona, gdy z okoliczności można wywnioskować, że sprawa została ostatecznie wyjaśniona. Zachowujemy zapytania od użytkowników, którzy mają u nas konto lub umowę przez okres do dwóch lat po zakończeniu umowy. W przypadku ustawowych obowiązków archiwizacyjnych, usunięcie następuje po ich wygaśnięciu: Koniec obowiązku przechowywania prawa handlowego (6 lat) i podatkowego (10 lat).
   

 5. W każdej chwili masz możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Art. 6 ust.1 zd.1 lit. Jeśli skontaktujesz się z nami przez e-mail, możesz w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu Twoich danych osobowych.
   


mapy Google

 1. Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy mapy z „Google Maps” ( dostawca: Google Ireland Limited, nr rejestru: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia).
   

 2. Kategoria danych i opis przetwarzania danych:  Dane użytkowania (np. adres IP, lokalizacja, odwiedzana strona). Dzięki Google Maps możemy wyświetlać lokalizację adresów i kierunków bezpośrednio na naszej stronie internetowej na interaktywnych mapach i umożliwiamy korzystanie z tego narzędzia. Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, na której zintegrowane są Mapy Google, nawiązywane jest połączenie z serwerami Google w USA. Twój adres IP i lokalizacja mogą zostać przesłane do Google. Ponadto Google otrzymuje informacje, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej strony. Odbywa się to również bez konta użytkownika Google. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Google, Google może przypisać powyższe dane do Twojego konta. Jeśli tego nie chcesz, musisz wylogować się ze swojego konta Google. Na podstawie tych danych Google tworzy profile użytkowników i wykorzystuje te dane do celów reklamowych, badań rynku lub optymalizacji swoich stron internetowych.
   

 3. Cel przetwarzania:  Zapewnienie przyjaznej dla użytkownika, ekonomicznej i zoptymalizowanej strony internetowej.
   

 4. Podstawa prawna:  Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez zewnętrznego dostawcę za pomocą „Google Maps” („opt-in”), podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO. Podstawą prawną jest również nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.
   

 5. Transmisja danych / kategoria odbiorców:  Zewnętrzni dostawcy w USA. Google jest certyfikowany zgodnie z umową Tarczy Prywatności ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework ). Gwarantuje to przestrzeganie europejskiego prawa o ochronie danych.
   

 6. Okres przechowywania:  Pliki cookie do 6 miesięcy lub do czasu ich usunięcia. W przeciwnym razie, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów przetwarzania.
   

 7. Możliwość sprzeciwu i usunięcia:  Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu profili użytkowników przez Google. Dlatego prosimy o bezpośredni kontakt z Google, korzystając z poniższego oświadczenia o ochronie danych. Możesz zgłosić sprzeciw w odniesieniu do reklamowych plików cookie na swoim koncie Google:
  https://adssettings.google.com/authenticated .

   

 8. W warunkach korzystania z Map Google pod  https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html  oraz w polityce prywatności Google dotyczącej reklam na  https://policies.google.com/technologies/ads  znajdziesz więcej informacji na temat korzystania z plików cookie Google i ich technologii reklamowych, czasu przechowywania, anonimizacji, danych o lokalizacji, funkcjonalności i Twoich prawach. Ogólne oświadczenie o ochronie danych od Google:  https://policies.google.com/privacy .
   


Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Sprzeciw lub cofnięcie wobec przetwarzania Twoich danych

  W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a), Art. 7 RODO, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

  Jeżeli opieramy przetwarzanie Twoich danych osobowych na wyważeniu interesów zgodnie z Art. 6 ust.1 zdanie 1 lit. f) RODO, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Dzieje się tak w szczególności, gdy przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy, co opisujemy w poniższym opisie funkcji. Wnosząc taki sprzeciw prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych osobowych tak, jak to zrobiliśmy. W przypadku wniesienia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu zbadamy sytuację i albo zaprzestaniemy lub dostosujemy przetwarzanie danych, albo wskażemy Ci nasze ważne i godne ochrony powody, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie.

  W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach reklamowych i analizy danych. Możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu bezpłatnie. Możesz poinformować nas o swoim sprzeciwie wobec reklamy, korzystając z następujących danych kontaktowych:

   

 2. W prawo do informacji
  Masz prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe. W takim przypadku masz prawo do informacji o Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas zgodnie z Art. 15 RODO. Obejmuje to w szczególności informacje o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, pochodzeniu Twoich danych, chyba że zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie.
   

 3. Prawo do sprostowania
  Masz prawo do poprawiania nieprawidłowych danych lub uzupełniania prawidłowych danych zgodnie z Art. 16 RODO.
   

 4. Prawo do anulowania
  Masz prawo do usunięcia przechowywanych przez nas Twoich danych zgodnie z Art. 17 RODO, chyba że jest to sprzeczne z ustawowymi lub umownymi okresami przechowywania lub innymi ustawowymi obowiązkami lub prawami do dalszego przechowywania.
   

 5. Prawo do ograniczenia
  Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli spełniony jest jeden z wymogów określonych w Art. 18 ust.1 lit. a) do d) RODO:
  • jeśli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, które Cię dotyczą, na okres, który umożliwia osobie odpowiedzialnej sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;

  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo odmawiają usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

  • osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub

  • jeżeli złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 ust.

   

 6. Prawo do przenoszenia danych
  Masz prawo do przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 RODO, co oznacza, że możesz otrzymać dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub możesz zażądać przesłania ich innej odpowiedzialnej osobie .
   

 7. Prawo do złożenia skargi
  Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Co do zasady możesz skontaktować się z organem nadzorczym w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.
   


Ochrona danych

W celu ochrony wszystkich przekazywanych nam danych osobowych oraz zapewnienia, że my i nasi zewnętrzni usługodawcy przestrzegamy przepisów o ochronie danych, podjęliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Dlatego między innymi wszystkie dane między Twoją przeglądarką a naszym serwerem są szyfrowane za pomocą bezpiecznego połączenia SSL.Stan: 10.01.2022

Źródło:  Wzór oświadczenia o ochronie danych ze strony www.juraforum.de

 

Przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie internetowej komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy sieci. Analiza sieci to zbieranie, gromadzenie i ocena danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci zbiera m.in. dane dotyczące strony internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, trafiła na stronę internetową (tzw. referrer), które podstrony strony internetowej były odwiedzane lub jak często i na jak długo dana podstrona był oglądany. Analiza internetowa służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie wykorzystuje dodatek „_gat._anonymizeIp” do analizy stron internetowych za pośrednictwem Google Analytics. Za pomocą tego dodatku adres IP połączenia internetowego danej osoby jest skracany i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszych stron internetowych pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego sygnatariusza Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu odwiedzających na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje między innymi do oceny korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia dla nas raportów online, które pokazują aktywność na naszej stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Po ustawieniu pliku cookie Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej, której operatorem jest osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której został zintegrowany komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie uruchamiana przez odpowiedni składnik Google Analytics Do przesyłania danych do Google w celu analizy online. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które Google wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do rozliczania prowizji.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego stronom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics w związku z korzystaniem z tej strony internetowej oraz przetwarzania tych danych przez Google i uniemożliwienia tego. W tym celu osoba zainteresowana musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane ani informacje o wizytach na stronach internetowych nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest uważana przez Google za sprzeciw. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytics. Jeżeli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę zainteresowaną lub inną osobę, która znajduje się w jej strefie wpływów, istnieje możliwość ponownej instalacji lub ponownej aktywacji dodatku do przeglądarki.

 

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/de. html. Google Analytics jest wyjaśnione bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 

Zabroń Google Analytics śledzenia mnie

bottom of page