top of page

odcisk

Eurocos QM & Service GmbH

Lenenweg 16

47918 Tönisvorst

Telefon: +49 (0) 178 24 89 621

E-mail:  info@wiktor-walter.com

www. wiktor-walter.com

 

Dyrektor Zarządzający upoważniony do reprezentowania:

Eurocos QM & Service GmbH.

 

Identyfikator podatkowy:

Numer identyfikacyjny podatku obrotowego zgodnie z §27a ustawy o podatku od sprzedaży: DE315429120

 

Numer rejestru: HRB 0123

Sąd rejestrowy: Rejestr Handlowy St. Lucia


 

Zastrzeżenie - informacje prawne

§ 1 Ostrzeżenie o treści
Bezpłatna i swobodnie dostępna zawartość tej strony internetowej została stworzona z największą możliwą starannością. Jednak dostawca tej strony internetowej nie gwarantuje poprawności i aktualności bezpłatnych i swobodnie dostępnych porad i wiadomości dziennikarskich. Wpisy oznaczone imiennie odzwierciedlają opinię danego autora, a nie zawsze opinię dostawcy. Samo wywołanie bezpłatnych i ogólnie dostępnych treści nie powoduje powstania stosunku umownego między użytkownikiem a dostawcą, o ile usługodawca nie ma woli związania się prawem.

§ 2 Linki zewnętrzne
Ta strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich ("linki zewnętrzne"). Za te strony odpowiadają odpowiedni operatorzy. Kiedy linki zewnętrzne zostały utworzone po raz pierwszy, dostawca sprawdził treści stron trzecich pod kątem jakichkolwiek naruszeń prawa. W tamtym czasie nie było widać żadnych naruszeń prawa. Dostawca nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz treść powiązanych stron. Umieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że usługodawca przyjmuje treść za odnośnikiem lub linkiem jako własną. Stała kontrola linków zewnętrznych nie jest uzasadniona dla dostawcy bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jeśli jednak dowiemy się o naruszeniach prawa, takie linki zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte.

§ 3 Prawa autorskie i prawa pokrewne
Treści publikowane na tej stronie podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i pokrewnemu prawu autorskiemu. Każde użycie niedozwolone przez niemieckie prawo autorskie i pokrewne prawo autorskie wymaga uprzedniej pisemnej zgody dostawcy lub odpowiedniego posiadacza praw. Dotyczy to w szczególności powielania, redagowania, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub odtwarzania treści w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych. Treści i prawa osób trzecich są jako takie oznaczone. Nieuprawnione powielanie lub rozpowszechnianie poszczególnych treści lub całych stron jest niedozwolone i stanowi przestępstwo. Dozwolone jest wyłącznie tworzenie kopii i pobieranie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego.

Prezentacja tej strony internetowej w ramkach zewnętrznych jest dozwolona tylko za pisemną zgodą.

§ 4 Specjalne warunki użytkowania
O ile specjalne warunki dotyczące indywidualnego korzystania z tej strony internetowej odbiegają od wyżej wymienionych ustępów, jest to wyraźnie wskazane w odpowiednim punkcie. W takim przypadku obowiązują w każdym indywidualnym przypadku specjalne warunki użytkowania.

Źródło:  Generator odcisków z JuraForum.de

bottom of page